Internet Societyn chapterina SIY heijastaa ja tukee ISOC:n visiota, missiota ja toimintaperiaatteita ja edistää niitä toiminnassaan. Internet Society puolestaan tarjoaa chaptereilleen tukea ja yhteistoimintaa mm. tutkimuksen, suunnittelun, tietojen vaihdon ja koulutuksen ohella ja saattaa avustaa tapahtumien järjestämistä ja muuta toimintaa myös taloudellisesti.

Yhtenä esimerkkinä ISOC:n käytännön avusta chaptereilleen on mittava tutkimus- ja selvitystyö, jonka se ennen relevanttien kansainvälisten järjestöjen (esim. ITU) yleiskokouksia ja muita tärkeitä tilaisuuksia kohdistaa niiden agendaan ja jäsenmaiden kantoihin.  Chapterien käytössä tämä tieto auttaa niitä antamaan rakentavan panoksensa kokousten monitoimijapohjaiseen kansalliseen valmisteluun maissa, joissa se on käytäntönä, kuten Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa.

As a chapter of the Internet Society, the Finnish Internet Association reflects and supports ISOC’s vision, mission and operational principles, and promotes them in its activities. In turn, ISOC offers its chapter’s support and cooperation in research, planning, exchange of information and training, and may also financially support their events and other activities.

An example of the Internet Society’s help to its chapters is the extensive research it undertakes  before meetings of relevant international organizations (such as ITU) into their agendas and positions of their key members. This information helps chapters to upgrade their constructive contribution to the multistakeholder-based national preparations before such meetings, as is the practice in Finland and many other European countries.