Suomen Internet-yhdistys on vuodesta 2003 lähtien ollut yksi ICANN:n At Largen ja sen eurooppalaisen aluejärjestön EURALO:n rakenteista. Tämä avaa Suomelle lisää vaikutusmahdollisuuksia ICANN:n piirissä SIY:n jäsenten ollessa aktiivisesti mukana EURALO:n kannanmuodostuksessa ja edustaessa Euroopan loppukäyttäjiä ICANN:n luottamustehtävissä. SIY:n osallistuminen ICANN:n toimintaan rinnan suomalaisen yksityisen sektorin ja Suomen valtion edustajien kanssa heijastaa monitoimijaperiaatteen käytännön toteutumista Suomessa tavalla, johon harvoissa maissa päästään, ja josta on hyötyä kaikille suomalaisille alan toimijoille.

Since 2003, the Finnish Internet Association has been one of the local At-Large Structures (ALS)  of ICANN’s At-Large Organization and of its European Regional At-Large Organization (EURALO). This broadens  Finland’s opportunities to influence ICANN policies, as members of the Finnish ALS are active in drafting the EURALO and At-Large advice into ICANN’s policy development processes.  The participation of representatives of the  Finnish Internet Association in ICANN, along with those of the private and public sectors as well as civil society, reflects the implementation of the multistakeholder approach in a manner that benefits all relevant actors in Finland.