Suomen Internet-yhdistys ry on TIVIA-yhteisön jäsen ja siksi SIY:n jäsenyys on samalla myös TIVIAn jäsenyys. SIY:n ja TIVIAn jäseneksi voit liittyä TIVIAn kotisivuilla, jossa on myös lisätietoa jäseneduista.

SIY toimii myös Internet Societyn Suomen chapterina ja ISOCin kansainvälisten periaatteiden mukaisesti Suomen chapterilla on oma TIVIAsta erillinen jäsenrekisterinsä. ISOCin Suomen chapterilla ei kuitenkaan ole omaa SIY:stä riippumatonta ohjelmaa, vaan kaikki yhdistyksen toiminta tapahtuu SIY:n puitteissa ja tapahtumat ovat avoinna vain SIY:n jäsenille.

ISOC Finlandin jäsenyys ei siis oikeuta osallistumaan SIY:n tapahtumiin, vaan tähän tarvitaan SIY:n jäsenyys. SIY:n toiminnasta kiinnostuneille suositellaan sekä SIY:n että ISOC Finlandin jäsenyyttä.