Finnish Internet Forum 3.4.2024  

Tämän vuoden Finnish Internet Forum järjestetään keskiviikkona 3. huhtikuuta Eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa (Pikkuparlamentissa) yhteistyössä Tulevaisuusvaliokunnan kanssa. Kuten aikaisempinakin vuosina, foorumi tarttuu internetin hallinnon ajankohtaisimpiin kysymyksiin ja käsittelee niitä kaikkien toimijoiden näkökannalta.  Tänä vuonna pääaiheet liittyvät tekoälyyn, resilienssiin ja YK:n Global Digital Compactin valmisteluun.

Finnish Internet Forum on yksi monista kymmenistä kansallisista ja alueellisista internet- foorumeista, joita on kaikkialla maailmassa ja jotka juontavat juurensa YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksista kaksi vuosikymmentä sitten, jolloin internet governanceensi kertaa nousi kansainväliselle agendalle korkealla tasolla. Kokous piti tärkeänä, että kaikki toimijat – valtiot, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta sekä tekninen ja akateeminen yhteisö – ovat mukana internetin kehityksen ja käytön muovaamisessa. Kokouksen päätösasiakirjalla perustettiin globaali Internet Governance Forum (IGF) ja suositeltiin vastaavaa vuoropuhelua myös kansallisella ja alueellisella tasolla. Suomen osalta kutsuun vastattiin vuonna 2010, josta lähtien Finnish Internet Forum on pidetty vuosittain (virtuaalisena pandemian vuosina 2020 ja 2021).

Finnish Internet Forumin järjestäjiin kuuluvat mm. Ulkoministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Internet yhdistys, Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry  ja Suomen Electronic Frontier Foundation.

Ohjelman täsmentyessä siitä julkaistaan enemmän yksityiskohtia tulevina viikkoina. Ilmoittautuminen avataan maaliskuussa. Osallistuminen tulee olemaan mahdollista sekä itse paikalla että etänä.