Syyskokous 2023 muisteli miten Suomi liittyi Internetiin

Suomen Internet-yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina marraskuun 2. päivänä 2023 alkaen klo 18.00 Kamppi Meeting Parkissa Helsingissä.

Toimintasuunnitelma

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden  2024 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.  Toimintasuunnitelmassa todetaan että nykyisessä  turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Suomessa on varauduttava, paitsi valtiollisten tahojen informaatiovaikuttamisen verkossa, myös  teknisiin häiriöihin. Resilienssin luominen ja vahvistamien kuuluu kaikille toimijoille, ja  SIY osallistuu näihin talkoisiin hyödyntäen sekä jäsentensä asiantuntemusta että Internet Societyn voimavaroja (ml taloudellista tukea), yhteistyössä muiden halukkaiden toimijoiden kanssa. 

SIY jatkaa 2024 kaikkien suomalaisten internet-toimijoiden yhteisen Finnish Internet Forumin (FIF) yhtenä pääjärjestäjänä, ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueellisiin ja globaaleihin internet governance -tapahtumiin. 

SIY:n 30-vuotistaivalta juhlistetaan sopivaksi katsotulla tavalla joko kevät- tai syyskokokouksen yhteydessä. 

Valinnat

SIY:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin Yrjö Länsipuro ja jäseniksi Timo Kiravuo, Ville Knuutila, Mervi Kultamaa ja Leena Romppainen sekä varajäseniksi Markku Kojo ja Tuukka Meriläinen. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Johan ”Julf” Helsingius, varalle Lauri Laitinen.

Suomi 35 vuotta Internetissä

Kokousasioiden jälkeen oli paneelikeskustelu aiheesta ”Internet Suomessa 35 vuotta”, jossa  Paavo Ahonen, Hannu-Matti Järvinen, Petri Ojala ja Harri Salminen (kaikki etänä) muistelivat miten Suomi (FUNET) liittyi Internetiin vuonna 1988 ja omaa rooliaan siinä.  Moderaattorina oli Julf  Helsingius, joka myös kertoi tätä varhaisemmasta  verkottumisesta


Autumn meeting remembers how Finland joined the Net

The regular autumn meeting of the Finnish Internet Association was held on Thursday 2 November 2023 from 18.00 at Kamppi Meeting Park in Helsinki.

Plan of activity

The meeting  approved the activity plan and budget for 2024.   The plan notes that the present geopolitical situation being what it is, Finland has to be prepared for, in addition to  information operations by state actors, even technical interference. Creating and strengthening resilience is a matter for all stakeholders, and the Association will participate in their joint endeavor, drawing upon the expertise of its members and help from the Internet Society.  

In 2024, the Association will continue as one of the main organizers of the Finnish Internet Forum, and will participate, as far as possible, in regional and global Internet Governance events.

In 2024, the Association will celebrate its 30 years in connection with its AGM (spring or autumn)

Elections

For the year 2024, he meeting elected Yrjö Länsipuro as the Chair and Timo Kiravuo, Ville Knuutila, Mervi Kultamaa ja Leena Romppainen as Members of the Board.  Markku Kojo ja Tuukka Meriläinen were elected as Alternate Members.  Johan “Julf” Helsingius was elected as the Operations Inspector, and Lauri Laitinen as his Alternate. 

Finland 35 years in the Internet

The meeting was followed by a panel discussion with the theme ”35 years since Finland joined the Internet”. On the panel, of Paavo Ahonen, Petri Ojala, Hannu-Matti Järvinen and Harri Salminen recalled the relevant events in 1988, and their own role in them. The discussion was moderated by Johan “Julf” Helsingius, who also gave an account of earlier networking efforts.