Tommi Karttaavi ALAC:n jäseneksi

Suomen Internet-yhdistyksen  kunniapuheenjohtaja ja entinen monivuotinen puheenjohtaja Tommi Karttaavi on valittu ICANN:n loppukäyttäjiä edustavan neuvoa-antavan komitean ALAC:n (At-Large Advisory Committee) jäseneksi kahden vuoden ajaksi.

ALAC:ssa on 15 jäsentä, kolme jokaiselta maantieteelliseltä alueelta. Karttaavi tulee olemaan yksi kolmesta At-Largen eurooppalaisen aluejärjestön EURALO:n (European Regional At-Large Organization) edustajista. EURALO:on kuuluu kolmisenkymmentä kansallista loppukäyttäjien etuja ajavaa järjestöä, joista yksi on SIY. Kaikkiaan At-Largen viiteen aluejärjestöön kuuluu 250 kansallista tai paikallista järjestöä.
Tommi Karttaavi oli SIY:n puheenjohtajana 1999 – 2000 ja 2001 – 2012. Hän osallistui ICANN:n loppukäyttäjätoimitaan jo kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin hän At-Large Organizing Committeen jäsenenä oli luomassa pohjaa nykyiselle toimintamallille.
Tommi Karttaavin päivätyö on jo toistakymmentä vuotta ollut Suomen Kuntaliitossa, jossa hän on tietoyhteiskunta-asioista vastaava johtaja.


https://www.icann.org/en/announcements/details/icanns-2022-nominating-committee-announces-leadership-selections-11-08-2022-en