Sota verkossa, verkko sodassa

”Sota verkossa, verkko sodassa” oli teemana  jäsenillassa 29.3.
jolloin esillä oli informaatiosota ja verkkohyökkäykset yleensä  ja Venäjän hyökkäyksen yhteydessä erityisesti
sekä uudet mahdollisuudet tilannekuvan luomiseksi avoimista lähteistä

Tietoturva-asiantuntija ja informaatiovaikutuksen tutkija Harri
Hursti vertaili etäesityksessään Venäjän, Kiinan ja Iranin viimeaikaista toimintaa verkossa.

John Helin esitteli verkossa päivittyvän Ukrainan sotakartan, jota tekee pieni mutta kasvava vapaaehtoisten tiimi.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scribblemaps.com%2Fmaps%2Fview%2FThe-War-in-Ukraine%2F091194&data=04%7C01%7C%7Cd7c78d6ece2c4dbcddb908da0e4681d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637837993225938563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zSm9dp0LwOsoKnRalQqAXCD4QsfQU2X6JLXrRsZjDik%3D&reserved=0